Her finner du:

Info

Detaljreguleringsplan.
(Godkjent 02.04.14)

Rammer for fritidsbustader (§3)
§3-1 Det skal samla vera min. 2 parkeringsplasser pr. fritidsbustad

§3-2 Fritidsbustader skal oppførast i tre. Kledning skal enten vera ubehandla eller overflatebehandla i mørke gråtoner ned til svart. Ned mot grunnen kan uføres i naturstein.

Hyttefeltet har felles septik.

Småbåtanlegg

Steinmolo
Båtplass? Se her.

Naustboder
Boder med sløyeplass og
offentlig toalett.

Internett
Alle tomter har fremlegg for fiber og er klar for Lyse Altibox. Kontakt privatfiber@lyse.no for avtale.

TV
Altibox eller parabol.

Mobil
Best dekning med Telia. Varierende dekning alt etter plassering på hyttefeltet grunnet fjell.

Begrep

BYA areal som bygninger opptar av terrenget. (kilde)
Saltak
Tradisjonellt tak /\ (kilde)
Pulttak
«Funkis» skråtak / (kilde)
Gesims
Høyeste punkt på tak/møne

Hyttefelt og tomter

Flesjeheia

Her finner du totalt 12 tomter.

Ledig?
19, 20 og 22

Hva kan jeg bygge?
Maks BYA: 100m²
Maks høyde gesims 6m
Taktype: pulttak eller saltak

– Solforhold sommer 7-21
– Båtplass? Se her.
– Mulighet for fiber

Livda

Her er det bygget tre hytter og alle tomter er solgt.

Longhammaren

Her finner du totalt 7 tomter.

Ledig?
Kun tomt 2

Hva kan jeg bygge?
Maks BYA: 50m²
Maks høyde gesims 11,5m
Taktype: pulttak

– Solforhold sommer 8-22
– Båtplass? Se her.
– Mulighet for fiber

Kart over ledige tomter

Priser

Longhammaren

Tomt 2

Størrelse: 204m²
Maks BYA: 50m²
Maks høyde gesims: 11,5m
Tak: pulttak
Pris: 600.000,-

Flesjeheia

Tomt 19

Størrelse: 739m²
Maks BYA: 100m²
Maks høyde gesims: 6m
Tak: saltak/pulttak
Pris: 650.000,-

Tomt 20

Størrelse: 628m²
Maks BYA: 100m²
Maks høyde gesims: 6m
Tak: saltak/pulttak
Pris: 750.000,-

Tomt 22

Størrelse: 882m²
Maks BYA: 100m²
Maks høyde gesims: 6m
Tak: saltak/pulttak
Pris: 750.000,-

Veibeskrivelse fra Tau:

  • Følg Riksveg 13 mot Hjelmeland
  • Etter passert Årdal, ta av mot Fister, deretter Nessa like etter.
  • Følg Nessavegen til sjøen, ta av på Longhammarvegen
  • Hold til venstre, helt til du er fremme.
  • Tid fra Tau ca. 45min.

Besøksadresse:
Longhammarvegen
4139 Fister

Kontakt:
post@longhammaren-hytter.net

Tårn Helge Helgøy
97 58 95 15