Info

Her finner du informasjon om:

  • Rammene for utførelse av hytte
  • Internett, TV og mobil tilgjengelighet
  • Småbåtanlegg, naustbod, lekeplass og parkering

Ovenfra og ned

 

Longhammaren
Beskrivelse Detaljer
Antall 7
Størrelse 204-270m²
BYA 50m²
Høyde gesims 11.5m
Tak Pulttak
Internett/TV/mobil Fiber*/Parabol/edge 3G**
Sol Sommer 8-22
* – Altibox Mer.
** – 3G enkelte steder med Telia Mer.

 

Flesjeheia
Beskrivelse Detaljer
Antall 12
Størrelse 500-880m²
BYA 100m²
Høyde gesims 6m
Tak Pulttak/Saltak
Internett/TV/mobil Fiber*/Parabol/edge 3G**
Sol Sommer 7-21
* – Altibox Mer.
** – 3G enkelte steder med Telia Mer.

 

Livda
Beskrivelse Detaljer
Antall 4
Størrelse 490-738m²
BYA 100m²
Høyde gesims 6m
Tak Pulttak/Saltak
Internett/TV/mobil Fiber*/Parabol/edge 3G**
Sol Sommer 9-22
* – Altibox Mer.
** – 3G enkelte steder med Telia Mer.

Rammer for fritidsbustader (§3)
§3-1 Det skal samla vera min. 2 parkeringsplasser pr. fritidsbustad
§3-2 Fritidsbustader skal oppførast i tre. Kledning skal enten vera ubehandla eller overflatebehandla i mørke gråtoner ned til svart. Ned mot grunnen kan uføres i naturstein.

 

Generell informasjon
Småbåtanlegg Steinmolo. Bruttobredde 3m. Pris 250.000 + naustbod 50.000.
Naustboder bod – sløyeplass – et offentlig toalett.
Parkering For utenom om parkering ved hyttene blir det fellesparkeringer
Lekeplass
Annet Felles septik

For mer informasjon se Detaljreguleringsplan. (Godkjent 02.04.14)